Yunus Emre

Milletimizin yetiştirdiği en büyün tasavvuf erbaplarından biridir. Şiir öncülerinden olup, halk şairidir. Filozoftur, Cana yakın bir derviştir. Hayatına dair günümüze ulaşmış çok fazla bilgi yoktur.  Yunus’un bazı mısralarından Mevlana ile karşılaştığı iddia edilir. Kültürümüzün mihenk taşlarındandır. Yunus Emre’nin amacı insan ve kâinat sevgisini aşılamaktır. Şiirlerinin çoğu aruz veznidir. Tanınmış şiirleri Türkçe hece vezni ile yazmıştır.

1

Henüz yorum yok

Yorum Yaz