Sabahattin Ali Kimdir? Biyografi Sayfası

28.10.2021
118
Sabahattin Ali Kimdir? Biyografi Sayfası

Sabahattin Ali Kimdir? Biyografi, bölümünde Sabahattin Ali Kimdir? Biyografi sayfası ile karşınızdayız. Sabahattin Ali Kimdir? Biyografi detayları ile daha da iyi tanıyalım.

Sabahattin Ali Kimdir? Biyografi – Kaç Yaşında – Memleketi Neresi

Sabahattin Ali Kimdir

Sabahattin Ali, 25 Şubat 1907 senesinde Edirne’nin Gümülcine Sancağı’na bağlı Eğridere kazasında doğmuştur. Babası piyade yüzbaşısı (Cihangirli) Selahattin Ali Bey’in görev yerlerinin sürekli olarak değişmesi bundan dolayı, ilköğrenimini İstanbul, Çanakkale ve Edremit’in çeşitli okullarında bitirdi.

1921 senesinde Edremit’e göçtüklerinde bölge Yunan işgalinde olduğu için emekli olan babası aylığını alamamış ve aile çok zor günler geçirmiştir.

İlkokulu bitirdikten sonra parasız yatılı olarak Balıkesir Öğretmen Okulu’na giren Sabahattin Ali, 5 yıl burada okumuş, ardından 1926’da İstanbul Öğretmen Okulu’nda mezun olmuştur. Bir yıl kadar Yozgat’ta ilkokul öğretmenliği yapman Sabahattin Ali, Millî Eğitim Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak Almanya’ya giderek iki yıl orada okumuştur (1928 – 1930). Yurda döndükten sonra Sabahattin Ali, Orhaneli’nde ilkokul öğretmenliğine atandı. Aydın ve sonra Konya ortaokullarında Almanca öğretmenliği yapmıştır.

Sabahattin Ali, Konya’da olduğu sırada, bir arkadaş toplantısında Atatürk’ü yeren bir şiir okuduğu iddiasıyla tutuklanmış (1932), bir yıla mahkûm olarak Konya ve Sinop cezaevlerinde yatmış, Cumhuriyetin onuncu yıldönümü bundan dolayı çıkarılan af yasasıyla özgürlüğüne kavuşmuştur (1933). Cezaevinden çıktıktan sonra Ankara’ya giden Sabahattin Ali Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak yeniden vazifeye alınmasını istemiştir. Dönemin bakanı Hikmet Bayur’un “eski düşüncelerinden vazgeçtiğini ispat etmesini” istemesi üzerine 15 Ocak 1934 tarihinde, Varlık dergisinde “Benim Aşkım” adlı şiirini yayımlayarak Atatürk’e bağlılığını göstermeye çalışmıştır. Aynı yıl Bakanlık Neşriyat Müdürlüğü’ne alınmış, Ankara II. Ortaokul’da öğretmenlik yapmıştır. 16 Mayıs 1935 günü Aliye Hanım ile evlenmiş, 1936’da askere alınmış, 1937 Eylülünde kızı Filiz Ali dünyaya gelmiştir. Yedek Subay olarak askerliğini Eskişehir’de tamamlamış, 10 Aralık 1938’de Musiki Muallim Mektebi’nde Türkçe öğretmeni olarak vazifeye başlamıştır. 1940 senesinde tekrar askere alınmış, askerliğini yaptıktan sonra 1941-1943 senelerı içinde Ankara Devlet Konservatuarı’nda Almanca öğretmenliği yapmıştır.

“İçimizdeki Şeytan” romanı milliyetçi kesimde büyük tepki toplamıştır. Nihal Atsız’ın ile ilgili yazdığı hakaret dolu bir yazıya karşılık dava açmış, dava sırasında çok sıkıntı çekmiştir. 1944 senesinde davayı kazanmasına rağmen tepkilerden kurtulamamıştır. Olaylı duruşmalar sonunda bakanlıkça görevinden alınmış, 1945’te İstanbul’a giderek gazetecilik yapmaya başlamıştır. Lakin fıkra yazdığı La Turquie ve Yeni Dünya gazeteleri, Tan hadiseleri sırasında tahrip edilince işsiz kalmış, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz ile birlite; Marko Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa, Öküz Paşa gibi siyasal mizah dergilerini çıkarmıştır. Lakin, bu gazeteler tek parti iktidarının baskılarıyla karşılaşmış, dergilerin isimlerindeki Paşa ifadesiyle Milli Şef İsmet Paşa ile alay edildiği iddiası ile kapatılmış, yazılar ve yazarları ile ilgili kovuşturmalar açılmıştır. Sabahattin Ali dergilerde çıkan yazılarından dolayı 3 hapis yatmış, karşı karşıya geldiğı baskılardan bunalmıştır. Ali Baba dergisinde paylaşımı yaptığı “Ne Zor Şeymiş” başlıklı yazıda, içinde olduğu durumu şöyle ifade etmektedir: “Çalmadan, çırpmadan bize ekmeğimizi verenleri aç, bizi giydirenleri donsuz bırakmadan yaşamak istemek bu kadar güç, bu kadar mihnetli, hatta bu kadar tehlikeli mi olmalı idi”.

Bir başka dava nedeni ile 1948’de Paşakapısı cezaevinde 3 ay yatan Sabahattin Ali, çıktıktan sonra zor günler geçirmeye başlamış, işsiz kalıp, yazacak yer bulamamıştır. Tek parti yönetiminin baskılarından uzaklaşmak için yurt dışına gitmeye karar vermiş fakat kendisine pasaport verilmemiştir. Yasal yollardan yurt dışına çıkma olanağı bulamayınca da Bulgaristan’a kaçmaya karar vermiş fakat para karşılığı ordudan atılmış bir astsubay olan Ali Ertekin adlı bir kaçakçıyla anlaşmaya vardı. Ali Ertekin, geçimini yurt dışına adam kaçırmak ile sağlamakta, öte yandan Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti adına ajanlık yapmaktaydı.

Resmi açıklamalara göre Ertekin, “milli hislerini tahrik ettiği için” Sabahattin Ali’yi başına sopa vurarak öldürdü. Cesedin 2 Nisan 1948 tarihinde Bulgaristan sınırında şaibeli bir biçimde bulunmasından sonra, 28 Aralık 1948 tarihinde tutuklanan Ertekin, Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Yaptırımı 18-24 yıl olan adam öldürme suçundan, 15 Ekim 1950’de “milli hisleri tahrik” gerekçesiyle cezası aşağı indirilerek 4 yıla hüküm giydi. Lakin yazarın yakın çevresi ise Sabahattin Ali’nin Kırklareli’de Milli Emniyet aracılığıyla sorgulanırken işkence sonucu öldüğü ve Ertekin’in paravan olarak kullanıldığını iddia etse de bu hiçbir zaman ispatlanamadı. Sabahattin Ali’yi öldürdüğünü itiraf eden ve Milli Emniyet elemanı olduğu söylenen Ali Ertekin, 4 yıla hüküm giymiş; fakat birkaç hafta sonra çıkartılan aftan yararlanarak serbest kalmıştır.

Bulgaristan’ın Eğridere (Ardino) kentinde, Sabahattin Ali’nin 100. doğum yılı kutlandı. 31 Mart 2007 tarihinde gerçekleşen toplantıya, başta Bulgaristan Yazarlar Birliği Başkanı olmak üzere Sofya ve Bulgaristan’ın çeşitli kentlerinden Türk ve Bulgar yazarlar, şairler, okurlar ve Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali katıldı. Bütün eserleri 1950’li senelerdan beri Bulgaristan’daki tüm okullarda okutulduğundan, Sabahattin Ali bu ülkede çok tanınan bir yazardır.


Sabahattin Ali yazı yaşamına şiirle başlamış, hece vezniyle yazdığı ve halk şiirinin açık izleri görülen bu ürünlerini Balıkesir’de çıkan ve Orhan Şaik Gökyay aracılığıyla yönetilen Çağlayan dergisinde yayımlamıştır (1926). Servet-i Fünun, Güneş, Hayat, Meşale gibi dergilerde de yazan (1926 – 1928) Sabahattin Ali, bu arada öykü de yazmaya başlamış, ilk öyküsü “Bir Orman Hikayesi” Resimli Ay’da yayımlanmıştır (30 Eylül 1930). Toplumsal eğilimli bu öyküyü Nazım Hikmet, şu sözlerle okurlara sunmuştur: “Bu yazı bizde örneğine az tesadüf edilen cinsten bir eserdir. Köylü ruhiyatının bütün muhafazekâr ve ileri taraflarını, iptidaî sermaye terakümünü yapan sermayedarlığın inkişaf yolunda köylülüğü nasıl dağıttığını ve en nihayet, tabiatın deniz kadar muazzam bir unsuru olan ormanın muğlak, ihtiraslı yaşamını, kımıldanışların zeki bir aydınlık içinde göze çarpıyor”.

Sabahattin Ali, af yasasından yararlanarak hapisten çıktıktan sonra, özellikle Varlık dergisinde paylaşımı yaptığı ”Kanal, Kırlangıçlar, Arap Hayri, Pazarcı, Kağnı” (1934 – 1936) gibi öyküleriyle dikkati çekmiştir. Sabahattin Ali Anadolu insanına yaklaşımıyla edebiyata yeni bir boyut kazandırmıştır. Ezilen bireylerin acılarını, sömürülmelerini dile getirmiş, aydınlar ve kentlilerin Anadolu insanına karşı takındıkları küçümseyici tavrı eleştirmiştir. 1937’de yayına giren Kuyucaklı Yusuf romanı, gerçekçi Türk romanının en özgün emsallarinden biridir.

Sabahattin Ali’nin halk şiirinden esinlenerek yazılmış şiirlerini içeren Dağlar ve Rüzgâr (1934) adlı kitabı yazın çevrelerinde ilgi uyandırmış, örneğin Yaşar Nabi, Hakimiyeti Milliye’de şu övücü satırları yazmıştır: “Bu kitabın mümeyyiz vasfı halk edebiyatı tarzında bir deneme teşkil etmesidir. Sabahattin Ali’nin profesyonel muvaffak neticeler vermiş. Ve bize, şiirleri doğrudan doğruya bir halk şairi elinden çıkmamış olduklarını hissetirmek ile birlikte, o tanıdığımız ve sevdiğimiz içten edayı tattırabiliyor. Komplike imajlardan kaçınılmış olması, bu şiirlere büyük bir sadelik vermiş.” Lakin, Sabahattin Ali, bu kitabından sonra şiirle ilgilenmemiş, yalnızca öykü ve roman yazmıştır. ‘Leylim Ley’, ‘Aldırma Gönül’ gibi halk dilinden yararlanarak yazdığı şiirler herkes aracılığıyla bilinir.

Sabahattin Ali, Varlık’ta Esirler adlı üç perdelik bir oyun da yazmış (1936), fakat bu türü de bir daha denememiştir.

Sabahattin Ali Eserleri – Kitapları


Romanları

1937 Kuyucaklı Yusuf
1940 İçimizdeki Şeytan
1943 Kürk Mantolu Madonna

Şiir

1934 Dağlar ve Rüzgâr
1937 Kurbağanın Serenadı ve Öteki Şiirler’le birlikte

Öyküleri

1935 Değirmen
1936 Kağnı
1937 Hanende Melek
1937 Ses
1943 Kağnı – Ses
1943 Yeni Dünya
1947 Sırça Köşk
Kamyon
1997 Bütün Öyküleri 1
Bir Orman Hikayesi

Oyun

1936 Zanaatkarlar

Çevirileri

1941 Tarihte Garip Vakalar, Max Memmerich
1942 Antigone, Sofokles
1943 Minna Von Barnhelm, Lessing
1944 Üç Romantik Hikaye, H. Von Kleist – A.V. Chamisso – E.T.A. Hoffmann
1944 Fontamara, Ignazio Silone
1944 Gyges Ve Yüzüğü, Fr. Hebbel
1944 Yüzbaşının Kızı, A.S. Puşkin (Erol Güney ile)

Bestelenen Şiirleri

Hapishane Şarkısı V – (Aldırma Gönül – Kerem Güney, Edip Akbayram)

Eşkiya Dünyaya – (Zülfü Livaneli)
Leylim Ley – (Zülfü Livaneli)
Hapishane Şarkısı I – (Göklerde Kartal Gibiydim / Nazlı Yarim – Deniz Akyürek)
Hapishane Şarkısı III – (Geçmiyor Günler – Ahmet Kaya)
Hapishane Şarkısı 2 – (Bir Yürek Kaldı Avucumunda) (Grup Çağrı)
Çocuklar Gibi – (Sezen Aksu)
Kız Kaçıran – (Ahmet Kaya)
Kara Yazı – (Ahmet Kaya)
Melankoli  – (Ali Kocatepe, Nükhet Duru)
Eskisi Gibi  – (Ben Yine Sana Vurgunum – Ali Kocatepe, Nükhet Duru)
Dağlar – (Benim Meskenim Dağlardır Sadık Gürbüz- Dağlardır Dağlar Sezen Aksu)
Göklerde Kartal Gibiydim – Grup Çağrı, Volkan Konak
Geçmiyor Günler – Selva Erdener & Turkuvaz Beşlisi, Turgay Erdener

Derlemeler

1998 Markopaşa Yazıları ve Ötekiler

2002 Çakıcı’nın İlk kurşunu
2004 Mahkemelerde
2008 Hep Genç Kalacağım
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.