Reşat Nuri Güntekin Kimdir? Biyografi Sayfası

28.10.2021
295
Reşat Nuri Güntekin Kimdir? Biyografi Sayfası

Reşat Nuri Güntekin Kimdir? Biyografi, bölümünde Reşat Nuri Güntekin Kimdir? Biyografi sayfası ile karşınızdayız. Reşat Nuri Güntekin Kimdir? Biyografi detayları ile daha da iyi tanıyalım.

Reşat Nuri Güntekin Kimdir? Biyografi – Kaç Yaşında – Memleketi Neresi

Reşat Nuri Güntekin

Reşat Nuri Güntekin, 25 Kasım 1889 senesinde İstanbul’un Üsküdar beldesinde dünyaya geldi. Babası, askeri tabip Nuri Bey, annesi Kars valisi Yaver Paşa’nın kızı Lütfiye Hanım’dır. Reşide adlı kız kardeşi çok genç yaşta yaşamını yitirdi, tek çocuk olarak büyüdü. Babası askeri doktor olduğu için öğrenim yaşamı boyunca bir çok il gezen Reşat Nuri Güntekin, ilköğrenimine Çanakkale’de başladı. Çocukluk senelerında okuduğu Fatma Aliye Hanım’ın Udi isimli romanı yaşamına iz bırakıp,sanata heveslendiren eserleri arasına girdi.

Babasının Çanakkale’deki evlerinde zengin bir kütüphanesinin olması onu kitaplara iten ve yazı yazma kültürünün gelişmesini sağlayan bir araç oldu. İzmir’deki Frerler okulunda bir süre öğrenim gördükten sonra İstanbul’da Saint Joseph Lisesi’nde öğrenim gördü. Yüksek öğrenimini Darülfünun Edebiyat Şubesi’nde 1912’de bitirdi. Böylelikle öğrenim yaşamını yirmi üç yaşında bitirmiş oldu.


1927’ye kadar Bursa ve İstanbul’da çeşitli okullarda Fransızca ve Türkçe öğretmeni ve müdür olarak görev yapan Reşat Nuri Güntekin,  görev aldığı okulların bazıları Bursa Sultanisi, İstanbul Beşiktaş İttihat Terakki Mektebi, Fatih Vakf-ı Kebir Mektebi, Akşemseddin Mektebi, Feneryolu Murad-ı Hâmis Mektebi, Osman Gazi Paşa Mektebi, Vefa Sultanisi, İstanbul Erkek Lisesi, Çamlıca Kız Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi ve Erenköy Kız Lisesi’dir. 1927’de Erenköy Lisesi’nden yeni mezun olan öğrencisi Hadiye Hanım ile evlendi.

Öğretmenlik mesleğinin bunun yanında edebiyatla uğraşan Reşat Nuri Güntekin, Halit Ziya Uşaklıgil’in eserlerinden aldığı ilhamla hikâye yazma hevesi duymaktaydı. Daha sonra tiyatro edebiyatını benimseyerek bir tiyatro yazarı olmak için uğraştı. Yazı yaşamına I. Dünya Savaşı sonlarında başladı. Başlangıçta “Eski Ahbap” (1917) gibi uzun hikayeler, “Hançer”(1920) ve “Eski Rüya” (1922) gibi sahne eserleri, “Gizli El” (1924) gibi romanlar yazan, tiyatro eleştiri ve incelemeleri yayınlayan Reşat Nuri, Çalıkuşu adlı romanının 1922’de Vakit Gazetesi’nde tefrika edilmesiyle şöhrete kavuştu.

1931 senesinde maarif müfettişi oldu ve bu arada Dil Heyeti ile birlikte bazı çalışmalarda bulunan Reşat Nuri Güntekin, Anadolu’yu baştan başa dolaşmasına neden olan müfettişlik görevi aracılığıyla ülkenin gerçeklerini yakında zamandan görme ve tanıma imkânı buldu.

1939 senesinde ise Çanakkale milletvekili olarak TBMM’de bulundu. Bu görevini 1946’ya kadar sürdürdü. 1941’de tek çocuğu olan kızı Ela dünyaya gözlerini açtı.

Reşat Nuri Güntekin, 1947’de, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara’da yayımlanan Ulus gazetesinin İstanbul kolu olan Memleket gazetesini çıkardı. Güntekin ardından müfettişlik görevine geri döndü ve 1950’de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye temsilciliği ve öğrenci müfettişliği görevleriyle Paris’e gitti. Paris kültür ataşeliği yaptı. 1954’te ise yaşından dolayı bu görevden ayrılmak zorunda kaldı.

Reşat Nuri Güntekin, emekliliğinden sonra bir süre İstanbul Şehir Tiyatrosu edebi heyeti kullanıcı hesabı yaptı. Güntekin’e Akciğer kanseri teşhisi konulduktan sonra nasıl tedavi edileceği için Londra’ya gitti ve orada hastalığına yenik düşerek öldü. 13 Aralık 1956 tarihinde Karacaahmet Mezarlığı’na gömüldü.

Levent’te oturduğu sokağa Çalıkuşu ismi, Kadıköy’de ve İzmir’de bir ilköğretim okuluna ve Fatih’te bir tiyatro sahnesine Reşat Nuri Güntekin ismi verilmiştir.

Reşat Nuri Güntekin, öykü, roman ve oyunlarıyla edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir. Kahramanları genelde tek yönlüdür. Olay kahramanlarını çevreyle birlikte verir.

Anadolu insanını iyi tanıdığını eserlerinden anlaşılır. Bazı eserlerinde genç cumhuriyetin toplumsal ideallerini işlemiştir. Reşat Nuri Güntekin eserlerine konuşma dilinin zenginliğini zorlanmadan yansıtır.

Bütün romanlarının tiyatro halinde senaryoları olduğunu söyleyen Reşat Nuri, Hikmet Feridun ile yaptığı bir konuşmada çalışma metotlarıni şöyle açıklar:

“Roman ve hikâye yazarken konunun evvela asıl canlı noktası, amudi fıkarisi (belkemiği) gelir. Bu amudi fıkaridir ki bana yazmak arzusunu verir. Bunun yanı sıra bir bir vak’a olur, beni alâkadar eden bir vak’a.. Lakin çok kere pek alakadar olduğum insan tipi. (Şu vak’ayı yahut şu insanı, şu tipi yazayım) derim. Bu suretle eserin iki adımı atılmış olur. Mevzu pek iptidai bir biçimde düşüncesime gelir. Hiçbir zaman hemen derhal bu mevzunun planını yapıp da yazmaya başladığım vaki değildir. Bulduğum mevzu zihnimde bir köşeye atarım. Onun francala hamuru gibi kendi kendine kabarması için uzun müddet bırakırım. Çok defa aradan bir çok senelerin geçtiği de vakidir. Bu müddet zarfında mevzuya bazı ilaveler yaparım. Bazı kısımlarını tayyederim, atarım, çıkarırım. Vakaları retuş ederim. Tipleri develope ederim (geliştiririm).. Yazma işine başladığım zaman da çok muntazam çalışırım. Romanın sonunu nasıl bitireceğimi tayin etmeden yazıya başlamam. Evvela umumi bir şema yaparım. Lakin eser halen definitif (kesin, belirli) olmamıştır. Ortada şahıslar mevcuttur, vakalar mevcuttur, eserin ana hatları mevcuttur. Lakin yazmaya başladıktan sonra şahıslar ekseriyetle hüviyetlerini değiştirirler, evvelce hiç düşünmediğim vak’alar, yeni şahıslar gelir. (Muhit dergisi, 1933; anan: Muzaffer Uyguner, Reşat Nuri Güntekin, Ağustos 1967) Kişilerine sevgiyle sokulan bir romancıdır Reşat Nuri. Genelde onların gerçek yaşamlarındaki en belirgin detaylarını yitirmeden yansıtmaya çalışır. Gözlem kabiliyeti yaşama çok geniş bir perspektiften bakma imkânını sağladığı için romanları geçiş dönemi yaşayan ülkemizden “insan manzaraları” çizme başarısına ulaşmıştır.”

Reşat Nuri Güntekin Eserleri (Bazıları)


Reşat Nuri Güntekin Romanları

1922 Gizli El
1922 Çalıkuşu
1924 Damga
1925 Dudaktan Kalbe
1926 Akşam Güneşi
1927 Bir Kadın Düşmanı
1928 Yeşil Gece
1929 Acımak
1930 Yaprak Dökümü
1932 Kızılcık Dalları
1935 Gökyüzü (1935)
1938 Eski Hastalık
1942 Ateş Gecesi
1944 Değirmen
1946 Miskinler Tekkesi
1953 Harabelerin Çiçeği
1961 Kavak Yelleri
1961 Son Sığınak
1961Kan Davası


Reşat Nuri Güntekin Hikayeleri

1919 Roçild Bey
1919 Eski Ahbap
1923 Sönmüş Yıldızlar
1927 Tanrı Misafiri
1928 Leyla ile Mecnun
1930 Olağan İşler
Aşk Mektupları

Reşat Nuri Güntekin Oyunları

1920 Hançer
1922 Eski Rüya
1924 Ümidin Güneşi
1925 Gazeteci Düşmanı – Şemsiye Hırsızı – İhtiyar Serseri (üç oyun)
1926 Taş Parçası
1928 Yeşil Gece
1933 İstiklâl
1933 Hülleci
1971 Yaprak Dökümü
1971 Eski Şarkı
1953 Balıkesir Muhasebecisi
1954 Tanrıdağı Ziyafeti
Bir Köy Öğretmeni
Çalıkuşu
Kavak Yelleri
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.