Michael Faraday Kimdir? Biyografi Sayfası

26.10.2021
269
Michael Faraday Kimdir? Biyografi Sayfası

Michael Faraday Kimdir? Biyografi, bölümünde Michael Faraday Kimdir? Biyografi sayfası ile karşınızdayız. Michael Faraday Kimdir? Biyografi detayları ile daha da iyi tanıyalım.

Michael Faraday Kimdir? Biyografi – Kaç Yaşında – Memleketi Neresi

Michael Faraday Kimdir

Michael Faraday, 22 Eylül 1791 senesinde İngiltere’de dünyaya geldi. Babası İngiltere’nin kuzeyinden 1791 başında Newington köyüne iş aramak maksadıyla gelmiş bir demirci idi.

Annesi Faraday’ın zorluklarla dolu çocukluk zamanında ona duygusal yönden büyük destek olmuş, sakin ve akıllı bir köylü kadındı.Babaları çoğu zaman rahatsız olan ve iş bulmakta zorluk çeken Faraday ve üç kardeşinin çocukluğu yarı aç yarı tok geçti.

Aile Sandemancılar adlı ufak bir Hıristiyan tarikatının üyesiydi. Faraday yaşamı boyunca bu inançtan güç almış, doğayı algılama ve yorumlamada bu inancın etkisi altında kalmıştır. Faraday çok yetersiz bir eğitim gördü. Bütün eğitimi kilisenin pazar okulu’nda öğrendiği okuma yazma ve biraz hesaptan ibaretti.

Küçük yaşta gazete dağıtıcısı olarak çalışmaya başladı. 14 yaşında çiftci çıragı oldu. Ciltlenmek üzere getirilen kitapları okuyarak bilgisini genişletmeye başladı. Encyclopedia Brtanica’nın üçüncü baskısındaki elektrik maddesinden özellikle etkilendi. Eski şişeler ve hurda parçalardan yaptığı basit bir elektrostatik üreteçten yararlanarak deneyler yapmaya başladı. Gene kendi yaptığı zayıf bir Volta pilini tercih ederek elektrokimya deneyleri gerçekleştrdi.

Londra’daki Kraliyet Enstütüsü’nde Sir Humphrey Davy aracılığıyla verilen kimya konferansları için bir bilet elde etmesi Faraday’ın yaşamında dönüm noktası oldu. Konferanslarda tutduğu notları ciltleyerek iş isteyen bir mektupla birlikte Davy’ye gönderdi. Bir süre sonra laboratuvara yardımcı olarak giren Faraday, kimyayı çağının en büyük deneysel kimyacılarından birisi olan Davy’nin yanında öğrenmek fırsatını elde etmiş oldu.

1820’de Faraday, Davy’nin yanından yardımcılık görevinden ayrıldı. Hans Christian Orsted, 1820’de bir telden geçen elektrik akımının tel etrafında bir magnetik alan oluşturduğunu bulmuştu. Fransız fizikçi Andre Marie Ampere tel etrafında bir araya gelen magnetik kuvvetin dairesel olduğunu gerçekte de tel etrafında bir magnetik silindir oluştuğunu gösterdi. Ve bu buluşun önemini ilk kavrayan Faraday oldu. Soyutlanmış bir magnetik kutup elde edilebilir ve akım taşıyan bir telin yakınına konursa telin etrafında sürekli olarak olarak bir dönme hareketi yapması gerekecekti.

Faraday üstün kabiliyeti ve deneysel çalışmadaki ustalığıyla bu görüşü doğrulayan bir aygıt yapmayı başardı. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bu aygıt ilk elektrik motoru idi. Faraday bu deneyleri gerçekleştirip sonuçlarını bilim dünyasına sunarken elektriğin farklı şekillerde yaşanan türlerinin niteliği hususunda kuşkular belirdi.

Elektrikli yılan balığının ve öteki elektrikli balıkların saldığı, bir elektrostatik üretecin verdiği bir pilden yada elektromagnetik üreteçten elde edilen elektrik akışkanları birbirinin aynı mıydı? Yoksa bunlar farklı yasalara uyan farklı akışkanlar mıydı? Faraday incelemelerinı derinleştirince iki önemli buluş gerçekleştirdi. Elektriksel kuvvet kimyasal molekülleri, o güne değin sanıldığı gibi uzaktan etkileyerek ayrıştırmıyordu, moleküllerin ayrışması iletken bir sıvı ortamdan akım geçmesiyle ortaya çıkmaktadu. Bu akım bir pilin kutuplarından gelse de, yada örneğin havaya boşalıyor olsa da böyleydi.

İkinci olarak ayrışan madde miktarı çözeltiden geçen elektrik miktarına dorudan bağımlıydı. Bu bulgular Faraday ‘ı yeni bir elektrokimya kuramı oluşturmaya yöneltti. Buna göre elektriksel kuvvet, molekülleri bir gerilme durumuna sokuyordu. 1839’da elektriğe ilişkin yeni ve genel bir kuram geliştirdi.

Elektrik madde içinde gerilmeler olmasına yol açar. Bu gerilmeler hızla ortadan kalkabiliyorsa gerilmenin ard arda ve periyodik bir biçimde hızla oluşması bir dalga hareketi gibi madde içinde ilerler.


Böyle maddelere iletken adı verilir. Yalıtkanlar ise parçacıklarını yerlerinden koparmak için çok yüksek değerde gerilmeler gerektiren maddelerdir. 8 yıl boyunca aralıksız süren deneysel ve kuramsal çalışmaların sonunda 1839’da sağlığı bozulan Faraday bunu izleyen altı yıl boyunca yaratıcı bir etkinlik gösteremedi.

Araştırmalarına fakat 1845’te yeniden başlayabildi. 1855’ten sonra Faraday’ın zihinsel gücü azalmaya başladı.Ara sıra deneysel çalışmalar yaptığı oluyordu. Kraliçe Victoria bilime büyük katkılarını göz önüne alarak Faraday’a Hampton Court’ta bir ev bağışladı.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.