Cengiz Han

Cengiz Han

14 Temmuz 2015 0 Yazar: Biyografi

Cengiz Han Kimdir?

Cengiz han moğol imaratoru zamanında pek çok savaşa katılmış ve hiç bir savaşı kaybetmemiş olan biridir. 1167 doğumlu olan cengiz han moğol kağanı ve moğol devletinin kurcusudur. Cengiz han,moğol devetini tek bir çatı altında toplamış ve daha sonra eski göktürk topraklarındaki bazı türk boylarını batıya göçü başlamıştır.

Asya’daki dinler mücadelesinde cengiz han şarman inançından olmasına rağmen islmiyet’le yakınlaşmıtır. Ama islamiyet’le sadece siyasi açıdan yakınlaşmış ve destek sağlamıştır.

Cengiz hanla beraber asya’nın iktisadi bir değişme uğraması da kaçınılmaz olmuştur bu nedenle ülkeler arasında yeni ticari boyutlar kazanılmış hem sınırlar, hem de gürümükler ortadan kalkmıştır. Asya’da tek bir devlet egemen olmuş ve bununla birlikte batısı ve doğusu arasında daki ticari ilşkiler de gelişmiştir. Cengiz han dünya tarhinin en ünlü cihangirinden biri olmuştur. Hiç kimesenin yapamadığı şeyleri yapmıştır.

Cengiz han 20 yıl içinde moğolistan başta olmak üzere çin ortalarında ve hazar denizi ne ulaşıp her yeri yıkıp geçmiştir. Orduların amansız ve sünvari olması başarılarını daha da artmasına neden olmuştur, bu kalibiyet ise hem ordularında sünvariler olmasından hemde amansız olmasından kaynaklanıyordu. Bu yüzden 12’inci yüzyıl içinde göz kamaştıran bir takım halinde ordular tarafından destekleniyordu.

Bu destekleyenler ise harp aletleri ve çin barutu dan başkası değildi. Cengiz han ise yaptığı istilalar ile moğolların yani kendi mağollarından başka etrafına topladığı kırpçık kabilelerini ve adlarıının kökenlerini ve daha bir çok seyi sibirya kabileleri ile birlikte yapmıştır.
Belki de daha bir çok başarısı bulunmaktadır.

Cengiz Han Resimleri

istanbul escort bayan