Bathlı Adelhard Kimdir? Biyografi Sayfası

25.10.2021
386
Bathlı Adelhard Kimdir? Biyografi Sayfası

Bathlı Adelhard Kimdir? Biyografi, bölümünde Bathlı Adelhard Kimdir? Biyografi sayfası ile karşınızdayız. Bathlı Adelhard Kimdir? Biyografi detayları ile daha da iyi tanıyalım.

Bathlı Adelhard Kimdir? Biyografi – Kaç Yaşında – Memleketi Neresi

Adelard of Bath

Bathlı Adelhard, (1080-1152) İngiliz düşünür ve tanrı bilimci. Chartres Okuluna bağlıdır. Öz-şekil sorununun çözümünde Aristoteles ile Platon’u bağdaştırmaya çalışmıştır.

İlk olarak dünyaya geldiğu yerde eğitim gördükten sonra Fransa’da eğitimini bitirdi ve Laon’da Anselmus’un kurduğu okulda, bir süre öğretmenlik yaptı. İtalya, İspanya, Anadolu ve değişik Arap ülkelerini kapsayan uzun bir geziye çıktı.

7 yıl süren bu geziden sonra, Araplar’dan edindiği bilgileri tanıtmak maksadıyla İngiltere’ye döndü. Araplar’dan öğrendiği Öklid’in Stoikheiai (İlkeler) adlı çalışmasını, Arap bilginlerinin matematik ve astronomi alakalı değişik yapıtlarını çevirdi. Bu gezisi boyunca edindiği bilgilere, sürdürdüğü çalışmalara dayanan Quaestiones Naturales (Doğa Sorunları), De Eodem et Diverso (Özdeşlik ve Çeşitlilik Üstüne) adlı yapıtlarını yazdı. Adelhard, felsefeye Arap düşünürlerinin çalışmalarını incelemekle, görüşlerini öğrenmekle girdi.


Aristoteles ve Platon’un o zamanda bilinen yazılarını yorumlayan Arap bilginleri akıl ilkelerine dayanan ve genelde Aristoteles mantığından kaynaklanan bir yöntemi benimsemişlerdi. Felsefe ve tanrıbilim problemlerinin yorumlanmasında uygulanan bu yöntemi benimseyen Adelhard, gelenekçi İngiliz tanrıbilimciliğine karşı çıktı. Tanrıbilim problemlerinin akılcı bir yöntemle çözümlenmesi gereğini ileri sürdü. Felsefe ile tanrıbilim problemlerinin belli bir “neden” kavramı üzerinde yoğunlaştığı görüşünü savundu. Ona göre bütün varlık türleri ve bilinen nesnelerin oluşumunda, genel geçerlik taşıyan, belli bir neden mevcuttur. Tanrı’nın yaratıcı gücü de bu neden ile ilişkilidır. Tanrısal gücün belli bir “neden” e dayanması bir eksıklik değildir. Varlık kavramı altında toplanan bütün nesneleri yaratan Tanrı, belli bir “neden” e dayanmadan edemez. Tümel kavramlar tanrısal bir anlayış gücünde önceden mevcuttur. Yaratılış eylemi bu kavramlara göredir ve onlardan sonradır. Bireysel anlayış gücü bu kavramların varlığını, öncelliğini, düşünerek kavrayabilir. Algılama, bu tanrısal kavramların sınırlarını aşamaz. Bilginin kazanılmasında başlıca etken temel ilkeleri kavramaktır. Bu temel ilkelerin kavranması da matematik kaidelerina göre davranmakla olabilir.

Matematiğin uyguladığı tümdengelim yöntemi maddenin, madde evreninin tanınmasını, bilinmesini sağlar. Bilginin sağlanmasında us ilkelerine dayanan matematik yönteminin uygulanması gereklidir. Tanrı ilk devindirici güçtür. Tanrı istenci dışında bir devinim söz konusu değildir. Devinimden yola çıkarak, ilk devindirici olan tanrısal gücü, yani Tanrı’yı kavrama olanağı mevcuttur. İnsan akıl yürüten bir varlıktır, ölümlüdür; fakat ruh ölümlü değildir. Ölüm ruhla gövdenin ayrışması, ruhun gövdeden uzaklaşmasıdır, insanda maddeyle ilgisi olmayan özellikler mevcuttur. Hayvanda duyum olmadığı gibi, insan varlığının özünü oluşturan ruh da yoktur. Bu özellik hayvanın, evren bütünü içinde bir “tür” olmasından kaynaklanır. Salt duyularla algılanabilen nesnelerde “tür” ve “çeşit” ayrımı mevcuttur. Sözgelişi hayvan için “tür”, insan için “çeşit” ve “birey” söz konusudur. Adelhard, “tür” ve “birey” hususunda Aristoteles’in ve ondan kaynaklanan, Orta Çağ teologların izinden gitmiştir.

Evrenin yapısı ve düzeni hususunda da Platon ile Aristoteles’in görüşlerini uzlaştırmaya çalışmış, yeni bir görüş getirmemiştir. Onun düşünce tarihindeki önemi, daha çok, Arap düşünürlerinin yapıtlarına dayanması, onları çevirerek, Avrupa aydınlarına tanıtmasındadır. Adelhard, Avrupa Orta Çağında, Yunan-Roma ilk Çağı ve özellikle felsefesini tanıma ve İlk Çağ düşünce ürünlerini yazıldıkları diller olan Yunanca ve Latince’den öğrenme çalışmalarına ve böylece yeni bir dönemin başlamasına yol açmıştır. Daha sonraki zamanlarda, Yunan-Latin ilk Çağı’nı, kendi kaynaklanndan tanıma amacım güden çalışmalar sebebiyle, bilimsel bakımdan, bir Doğu-Batı yakınlaşması başlamıştır. Bunun yanı sıra, yine Adelhard’ın çevirileriyle, Arap felsefesi Batı’da ilgi uyandırmış, yeni bir çalışma alanı açmıştır.

Bathlı Adelhard’ın Bazı Eserleri

Özdeşlik ve değişiklik Üstün
 Usturlab Üstüne
Doğa Sorunları

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.