Arkesilaos Kimdir? Biyografi Sayfası

25.10.2021
207
Arkesilaos Kimdir? Biyografi Sayfası

Arkesilaos Kimdir? Biyografi, bölümünde Arkesilaos Kimdir? Biyografi sayfası ile karşınızdayız. Arkesilaos Kimdir? Biyografi detayları ile daha da iyi tanıyalım.

Arkesilaos Kimdir? Biyografi – Kaç Yaşında – Memleketi Neresi

Arkesilaos (Arkesilas), (316-241) Aeolia bölgesinde Pitane’de ( Bugünkü Çandarlı) doğmuş. Önce Aristoteles’in en yakın dostu , iş arkadaşı ve ardılı Theophrastos’un öğrencisi olmuş, sonra da Akademia’ya girmiş ve Pyrrhon’un da çok etkisi altında kalmış.

Pyrrhon’un öğretisini değiştirmeden bütünü ile benimseyen Arkesilaos, bir Akademialı olarak Platon felsefesi üzerinde durup, bu felsefenin, özellikle de Sokrates’in yönteminin şüpheci yönlerini belirtmeye çalışır.

Arkesilaos’un kendisi tartışmalarında Sokrates’in yöntemini kullanırmış; yalnız, Sokrates gibi, karşısındakini kendi üzerinde bir düşünmeye zorlamak, sonuçları kendisinin bulmasına yol açmak için değil de, onu şüpheci görüşe geçirmek için bu yöntemi kullanırmış. Arkesilaos’un bilgi anlayışı asıl niteliğini, başlıca zıtı Stoa ile daha doğrusu Zenon ile olan savaşmasında elde etmiştir.


Stoa’ya göre, gerçek üzerine olan bilgimiz duyu algılarına dayanır, bu bilginin kaynağı burasıdır. Yalnız, bütün duyu tasavvurları değil de, fakat kataleptik tasavvurlar doğruyu sağlarlar, fakat “kavranmış”, ruhumuzda sağlam kök salarak “saklanmış” olan tasavvur besbellidir, apaçıktır, bundan dolayı kesindir, sarsılmazdır; katalepsis doğru bilginin ölçüsüdür. Stoa’nın bu anlayışını Arkesilaos şöyle eleştirir: Bir tasavvurun doğru mu, yanlış mı olduğunu, yani bu tasavvurun varolan bir şeyle mi, yoksa varolmayan bir şeyle mi ilişkili olduğunu bize güvenle bildirecek böyle bir doğruluk ölçüsü yoktur. Duyu yanılmalarında, rüyalarda, delilikte de tasavvur mutlak bir apaçıklık niteliği taşırlar ve bizi kendilerini onamaya zorlarlar, oysa bunlar yanlış tasavvurlardır. Bu da gösteriyor ki, tasavvurumuzun yanlış mı, doğru mu olduğunu hiçbir zaman kesinlikle bilemeyiz. Ayrıca: kataleptik olan ve olmayan tasavvurlar içinde dereceli geçitler mevcuttur, apaçıklık ile bilginin güvenilir olmasının da dereceleri mevcuttur.

Arkesilaos’un bilgi teorisi aşağı yukarı, dogmatizmin baş temsilcisi Stoa’ya karşı yaptığı bu eleştirmede sona erer. Ahlak öğretisinde Arkesilaos’un daha olumlu bir görüşü var. Burada Sokrates-Platon geleneğine de dayandığından, yargı ve eylemden kaçınmayı öğütleyen Pyrrhon gibi pratik hayattaki davranışa tam bir ilgisizlik göstermez; epokhe bir değer, ama en yüksek değer değil; insanın eylemde de bulunması gerek. Burada karşısına şu soru çıkar: Amaçlar ve ilkeler açık olarak bilinmeden eyleme olabilir mi? Sırf algı ve buna dayanan alışkanlık ile Arkesilaos yetinmek istemediğinden, eyleme kılavuz olarak ”akıllılık” ( phronesis) ve ”iyice temellendirmeyi” (enlogia) ileri sürer.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.