Ahmet Hikmet Müftüoğlu Kimdir? Biyografi Sayfası

28.10.2021
116
Ahmet Hikmet Müftüoğlu Kimdir? Biyografi Sayfası

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Kimdir? Biyografi, bölümünde Ahmet Hikmet Müftüoğlu Kimdir? Biyografi sayfası ile karşınızdayız. Ahmet Hikmet Müftüoğlu Kimdir? Biyografi detayları ile daha da iyi tanıyalım.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Kimdir? Biyografi – Kaç Yaşında – Memleketi Neresi

Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 3 Haziran 1870 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi. Şair Yahya Sezai Efendi’nin oğludur. Ailesi dönemin ulema sınıfındandı; dedesi Mora Müftüsü Abdülhalim Efendi idi. Babasını yedi yaşında iken kaybetti, ağabeyinin himayesinde büyüdü. Eğitimine Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesi’nde başladı; Galatasaray Sultanisi’nde sürdü.

Bu okulda Tevfik Fikret ile tanışıp arkadaşlık kurdu. Edebiyat merak lise senelerında başladı. İlk eseri olan “Leyla Yahut Bir Mecnun’un İntikamı” lisede iken yayımlandı. 1888’de eğitimini bitirdiktan sonra Hariciye Nezaretinde çalışmaya başladı; öte yandan da Galatasaray Sultanisi’nde öğretmenlik yaptı.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Pire (Yunanistan) ve Poti (Kafkasya) şehbenderliğine vekalet etme göreviyle bir süre İstanbul’dan uzakta bulundu ve 1896 senesinde İstanbul’a geri döndü ve eski işine sürdü.


Edebiyata olan ilgisini çeviri yaparak ilerleten Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Fransızca’dan iki çeviri eser yayımladı (tarımla alakalı “Patates”; kadın güzelliği ve cilt bakımıyla alakalı “Tuvalet yahut Letâfet-i Aza” adlı çeviriler). 1896’den bu yana Servet-i Fünun adlı edebiyat topluluğuna katıldı. İkdam ve Servet-i Fünun dergilerinde paylaşımı yaptığı yazıları “Haristan” ve “Gülistan” adlı iki eserde topladı. Bu eserlerde hayal ürünü konular işlemekte, bilinmesi güç ağır bir dil kullanmaktaydı. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 1898-1908 içinde Galatasaray Sultanisi’nde ders verdi; öte yandan da Hariciye Nezareti’ndeki görevine sürdürmekteydi. Bu senelerda Ahmet Haşim’in öğretmeni oldu.

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Ticaret ve Ziraat Nezareti’nde yeni bir vazifeye başladıysa da kısa süre sonra tekrar Hariciye Nezareti’ne döndü. Galatasaray Sultanisi’ndeki hocalık görevini ise Tevfik Fikret bu liseye müdür olunca bıraktı. Darülfünun’da Edebiyat Fakültesi Fransız ve Alman edebiyatları hocalığına başladı. Bu zamanda dil ve konu yönünden eskisinden fazla farklı eserler verdi. Artık Türkçülük ve yeni lisan hareketini benimsemişti. 1908 senesinde Türk Derneği’nin 1911’de Türk Yurdu Derneği’nin kurucu üyesi olarak hizmet verdi. Türkçülük akımına bağlı öykülerini arı Türkçeciliğe yöneldiği “Çağlayanlar” (1922) adlı kitapta topladı. Tek romanı olan “Gönül Hanım” (1970) Tasvir-i Efkar Gazetesi’nde tefrika edildi. Bu eserde Turancılık ülküsünü savundu.

1913-1918 senelerı içinde Peşte Başşehbenderi idi; mütareke zamanında İstanbul’a döndü. Harp malzemeleriyle alakalı bir komisyonun başkanı sıfatıyla Peşte, Viyana ve Berlin’de bulundu. 1924 senesinde Halife Abdülmecid Efendi’nin baş mabeyinciliğini yaptı.

1926 senesinde Ankara’da Hariciye Müsteşar vekaletini üstlendi, aynı yıl içinde bakanlığın müsteşarı olan Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 1927 senesinde İstanbul’da karaciğer kanseri sebebiyle yaşamını yitirdi. Maçka Mezarlığı’na toprağa verildi.


Ahmet Hikmet Müftüoğlu Eserleri

Çağlayanlar Hikayesi
Gönül Hanım
Haristan ve Gülistan
Leyla yahut Bir Mecnunun İntikamı
Bir Tesadüf
Beliren Simalar
Bir Safha-i Kalb
Bir Damla Kan
Alparslan
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.