Adnan Adıvar Kimdir? Biyografi Sayfası

27.10.2021
239
Adnan Adıvar Kimdir? Biyografi Sayfası

Adnan Adıvar Kimdir? Biyografi, bölümünde Adnan Adıvar Kimdir? Biyografi sayfası ile karşınızdayız. Adnan Adıvar Kimdir? Biyografi detayları ile daha da iyi tanıyalım.

Adnan Adıvar Kimdir? Biyografi – Kaç Yaşında – Memleketi Neresi

Abdülhak Adnan Adıvar

Abdülhak Adnan Adıvar, 1881 senesinde Gelibolu’da dünyaya geldi. Kadı Ahmet Bahaî Efendi ve Sabiha Hanımın oğludur. Okul yaşamı İstanbul’da geçti. İlk öğrenimini Numune-i Terakki Mektebi’nde, lise öğrenimini Mülki İdadî’de bitirdi.

Tıp öğrenimine de 1899 senesinde İstanbul’da başladı; 1905’te Tıbbiye Mektebi’ni bitirdikten sonra Berlin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde asistanlık yaptı, iç hastalıkları kürsüsünde uzmanlık diploması aldı.

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra yurda döndü ve 1910’da Tıbbiye Mektebi’nde müderris muavini oldu. 1911 senesinde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti müfettişi ve doktor olarak Trablusgarp Savaşı’na katıldı. 2 yıl kadar Tıp Fakültesi müdürlüğü yaptı. I. Dünya Savaşı boyunca Sıhhiye Umum Müdürü olarak görev yaptı bunun bunun yanında tabip binbaşı rütbesiyle cephede yer aldı, Genel Karargah Sağlık Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptı. Savaşın sonunda Tıp Fakültesi’ndeki görevine döndü.


1917 senesinde o sırada Lübnan’da eğitimci olarak görevli bulunan yazar Halide Edip ile evlendi. Halide Hanım’ın babasına verdiği vekâlet ile nikâhları Bursa’da kılındı. Adnan Bey’in 1955’te ölümüne kadar süren bu evlilikte çiftin çocukları olmadı.

Abdülhak Adnan, Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra düşman işgallerine karşı İstanbul’da kurulan ilk gizli direniş örgütü olan Karakol Cemiyeti’nin kurucularından birisi oldu. Milliyetçi düşünceleri savunan Milli Türk Fırkası’nın da kurucuları içinde yer aldı. 1919’da yapılan Osmanlı Mebusan seçimlerine Milli Türk Fırkası’nın adayı olarak katıldı ve İstanbul mebusu oldu.

İngilizlerin, 16 Mart 920’de İstanbul’u işgal ettikten sonra Meclisi Mebusan kapatılmıştı; haklarında idam kararı çıkardığı ve padişahın 24 Mayıs 1920’de idamlarını onayladığı ilk altı kişi içinde Mustafa Kemal ile birlikte Adnan Bey ve eşi Halide Edip Adıvar da vardı. Lakin Adnan Bey, eşi ile birlikte 19 Mart 1920 günü at sırtında İstanbul’u terk etmiş ve milli mücadeleye katılmak üzere 2 Nisan 1920 günü Ankara’ya varmıştı. Böylelikle, 23 Nisan 1920 günü TBMM’nin açılışında hazır bulundu.

Adnan Bey, Ankara’da Birinci Dönem Büyük Millet Meclisi katıldı; oluşturulan ilk TBMM hükümetinde Sıhhiye ve İçtimai Muavenet bakanı oldu. 2 Mart 1921’de meclis ikinci başkanı seçilince bakanlıktan ayrıldı. Dahiliye Vekili Refet Bey’in cepheye gittiği zamanlarda (28 Eylül 1920 Konya cephesi, 9 Kasım 1920 Güney cephesi) vekâleten dahiliye bakanlığı görevini yürüttü. Savaş senelerında Çocuk Esirgeme Kurumu’nun kurucuları içinde yer aldı. Kurtuluş Savaşı’nın Türk ordusunun zaferiyle sonuca varılmasından sonra Dışişleri Bakanlığı’nın İstanbul temsilciliği ile görevlendirilerek İstanbul’a gitti.

Adnan Adıvar, çeşitli görüş ayrılıkları sebebiyle 9 Kasım 1924 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan ayrıldı, ikinci grup milletvekillerinin arasına dahil oldu. 17 Kasım’da çok partili hayata geçiş denemesi sırasında kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’na katıldı. Partinin 1925 Haziran’ında kapatılmasından sonra bir süre bağımsız milletvekili olarak mecliste yer aldı. 30 Ocak 1926 tarihinde milletvekilliğinden çekildi ve İngiltere’ye gitti. 14 yıl boyunca İngiltere ve Fransa’da yaşadı.

17 Haziran 1926 tarihinde Atatürk’e karşı hedeflenen İzmir’deki suikast girişiminin sorumlularından biri olarak gıyaben İstiklal Mahkemesi’nde yargılanıp beraat etti.

Adnan Adıvar, sekiz yıl Paris Doğu Dilleri Okulunda sekiz yıl boyunca Türkçe hocası olarak görev yaptı. Yurtdışına yaşadığı zamanda Bertrand Russell’ın The Problems of Philosophy (Londra 1911) adlı eserini Felsefe Meseleleri adıyla Türkçeye tercüme ederek 1935 senesinde İstanbul’da yayımladı. Bu çalışma ile İngilizlerin kullandığı felsefe diline aşina olmaya çalışmıştır

1939’da yine yurtdışında olduğu sırada La Science chez les Turcs Ottomans isimli ünlü eserini paylaşımı yaptı; İngiltere’de, Encyclopedia Britanica’nın “Türkiye’nin Yeni Zaman Tarihi” bölümünü yazdı; 1939 senesinde yurda döndü.

Yurda döndükten sonra Maarif Vekaleti aracılığıyla İslam Ansiklopedisi yazı kurulu başkanlığına getirildi. İslam Ansiklopedisi’nin Yayın Kurulu Başkanı olarak Türk kültür yaşamına büyük katkıda bulunmuş olan Adnan Adıvar’ın yazdığı ansiklopedi maddelerinden bazıları Ali Kuşçu, Ebu’l-Kâsım Zehrâvî, Fârâbî, Hârizmî, İbn Bâcce, İbn Haldûn ve Kınalızâde maddeleridir.

1944 senesinde bilim tarihimiz yönünden önemli bir başka eserini İstanbul’da yayımladı: Tarih Boyunca İlim ve Din. Bu eserde din ve bilim ilişkilerini tarihi gelişimi içinde incelemiştir.

1946’da ki VIII. dönem seçimlerinde bağımsız İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise girdi. 1947’de kurucularından olduğu Doğu Araştırmaları Derneği’ne başkan seçildi. 1950 senesinde meclisten ayrıldı ve ilim bölgesindeki çalışmalarına döndü.

Adnan Adıvar, 1 Temmuz 1955 tarihinde İstanbul’da yaşamını yitirdi. Merkezefendi Mezarlığı’na gömüldü.

Adnan Adıvar Eserleri


Araştırma-İncelemeleri

1939 Les Sicience Chez le Tures Ottomans, Paris,
1943 Osmanlı Türklerinde İlim
1944 Tarih Boyunca İlim ve Din
Denemeler : Bilimin sarp yolunda cüretkar adımlar

Eleştiri-Makaleleri

1939 Faust’a Dair Bir Tahlil Tecrübesi

1945 Bilgi Cumhuriyet Haberleri
1950 Dur Düşün
1954 Hakikat Peşinde Emeklemeler

Çevirileri

1935 Bertrand Russel’den Felsefe Meseleleri

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.